Werkloos of ontslag, naar het UWV

Door Tom Spitters op 10 januari 2010  

Wanneer je in Nederland werkloos wordt, kun je aankloppen bij het UWV; het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Het UWV verzorgt dienstverlening op het gebied van de arbeidsmarkt voor mensen die werkloos zijn. Het UWV doet dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken.

Kerntaken UWV
Het UWV heeft kerntaken dat zich richt op vier gebieden: Werk, Sociaal medische zaken, Uitkeringen en Gegevensbeheer. Het UWV wil mensen aan het werk houden of mensen die werkloos zijn begeleiden naar nieuw werk. Het UWV beoordeelt ziekte en arbeidsongeschiktheid en begeleidt, daar waar mogelijk, mensen weer terug naar het arbeidsproces. Wanneer iemand werkloos is, heeft het UWV de taak om te beoordelen of een WW uitkering van toepassing is. Het UWV is de schakel tussen diegene die werkloos is en de overheid. Zodoende bewaakt het UWV alle gegevens van de persoon die werkloos is.

Werkloos
Het UWV werkt met de stelling ´Werk boven uitkering´. Dat houdt in, dat het UWV er naar streeft om iemand die werkloos is of werkloos dreigt te worden, zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het UWV biedt via WERKbedrijf de mogelijkheid om iemand die werkloos is te begeleiden naar nieuw werk. Het UWV WERKbedrijf biedt diverse banen aan op verschillende vakgebieden. Het UWV WERKbedrijf geeft diegene die werkloos is begeleiding via een werkcoach. Wekelijkse gesprekken met deze werkcoach zijn daar onderdeel van. Zodra je werkloos dreigt te worden, is het van belang om je direct bij UWV WERKbedrijf in te schrijven. Pas na deze inschrijving kan een WW uitkering door het UWV worden aangevraagd voor diegene die werkloos is.

Vestigingen
Het UWV heeft circa 130 vestigingen van UWV WERKbedrijf in heel Nederland. Bij UWV WERKbedrijf kunnen mensen die werkloos zijn terecht voor arbeidsbemiddeling en reïntegratie. Daarnaast heeft het UWV 27 kantoren waar mensen die werkloos zijn, terecht kunnen voor allerlei vragen of voor begeleiding.

 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Werkloosheid'

Bekijk artikelen op categorie