Detachering juridisch bekeken

Door Tom Spitters op 4 juli 2011  

Door middel van detachering worden werknemers uitgeleend aan een derde partij. De medewerkers zijn in dienst van het detacheringbureau, waardoor het verschilt met de uitzendbranche. Door middel van detachering is het mogelijk flexibel mensen in te zetten. In piektijden neemt een opdrachtgever een detacheringbureau in de arm om zo de werkdruk (tijdelijk) te verlagen. Ook is permanente detachering mogelijk; in dat geval zijn de consequenties op juridisch vlak volledig voor het detacheringbureau. Daar is de werknemer immers in dienst.

Rechten en plichten
Juridisch gezien heeft detachering een aantal rechten en plichten voor zowel het detacheringbureau als voor de opdrachtgever. Een van die verplichtingen op onder andere juridisch gebied richt zich op de veiligheid op de werkvloer bij de opdrachtgever. Dit is geregeld in de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA). Wanneer de opdrachtgever onzorgvuldig met veiligheid voor zijn werknemers (en dus ook voor detacheringmedewerkers) omgaat, kan dat juridisch gevolgen hebben.

Afspraken
Het is bij detachering van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen het detacheringbureau en de opdrachtgever. De inlenende partij (de opdrachtgever) kan bij detachering namelijk aansprakelijk worden gesteld door de belastingdienst voor het af dragen van belasting en premies. Wanneer beide partijen hier vooraf geen goede afspraken over hebben gemaakt, kan dit bij detachering juridisch gevolgen hebben voor de inlenende partij.

Concurrentiebeding
Behalve consequenties op juridisch vlak voor zowel opdrachtgever als voor het detacheringbureau, heeft ook de medewerker zich bij detachering aan een aantal zaken te houden. Komt hij de afspraken niet na, dan kan dat op juridisch gebied gevolgen hebben. Een van die afspraken is het concurrentiebeding. Hiermee dwingt het detacheringbureau af, dat de medewerker alleen voor het bureau blijft werken en niet rechtstreeks voor de opdrachtgever gaat werken. Wanneer de medewerker wel op een dergelijk aanbod van de opdrachtgever ingaat, heeft dit juridisch consequenties. In het contract kan bijvoorbeeld een hoge geldboete worden opgenomen. Juridisch is dit een sterk middel, aangezien het om schriftelijke verslaglegging gaat.


 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Detachering'

Bekijk artikelen op categorie