Arbeidsomstandigheden binnen bedrijven

Door Tom Spitters op 17 september 2013  

Een werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Of het nu om een banketbakkerij gaat of een chemische fabriek; zonder een veilige en gezonde werkplek mag geen enkele onderneming functioneren. Het welzijn van het personeel hoort altijd op de eerste plaats te komen.

Welke richtlijnen gelden op het gebied van arbeidsomstandigheden? Wie houdt hier toezicht op? En wat moet je doen als de werkomstandigheden binnen jouw bedrijf beneden peil zijn?

Arbo-wet
In de Arbo-wet zijn wetgevingen omtrent arbeidsomstandigheden vastgelegd. Zowel werkgevers als werknemers dienen zich aan deze regels te houden. In de Arbo-wet staan onder andere regels over fysieke belasting, psychosociale belasting, veilig werken en gevaarlijke stoffen.

Bij veilig werken moet je bijvoorbeeld denken aan beschermende werkkleding en veilige machines of gereedschap. Bij gevaarlijke stoffen moet een duidelijke richtlijn bestaan over het gebruik ervan.

Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet is onderdeel van de Arbo-wet. In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang werknemers mogen werken en wanneer ze recht hebben op pauze. Vooral aan beroepen met nacht- en ploegendienst schenkt deze wet speciale aandacht. In de

Arbeidstijdenwet staat vermeld hoe lang een nacht- of ploegendienst mag duren, hoeveel diensten je in een maand mag draaien en op welke rustperiodes je recht hebt.

Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW) heeft als taak om de naleving van de Arbo-wet te controleren,  vooral op plekken waar de risico's groot zijn. De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Voor de werknemers geldt dat zij instructies moeten opvolgen en misstanden moeten melden.

Het is de bedoeling dat bedrijven zelf ook al veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart brengen. Zo kan een plan van aanpak opgesteld worden.

Arbeidsomstandigheden beneden peil?
Is er binnen jouw bedrijf sprake van ongezonde of onveilige werkomstandigheden? Maak hier dan direct melding van bij je leidinggevende. Pas als je leidinggevende weigert om actie te ondernemen kun je naar de Arbeidsinspectie stappen.

Loopbaanexperts
Als je vragen hebt over arbeidsomstandigheden of onderdelen van de Arbo-wet, dan kun je contact opnemen met de loopbaanexperts van Werksite. Zij zijn goed op de hoogte van de exacte regelgeving en kunnen je bijstaan met advies.

 

Stel een vraag over dit onderwerp

Meer artikelen binnen 'Arbeidsomstandigheden'

Bekijk artikelen op categorie