Artikel geschreven door Werksite.nl

Arbeidsomstandigheden binnen bedrijven

Een werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Of het nu om een banketbakkerij gaat of een chemische fabriek; zonder een veilige en gezonde werkplek mag geen enkele onderneming functioneren. Het welzijn van het personeel hoort altijd op de eerste plaats te komen.

Welke richtlijnen gelden op het gebied van arbeidsomstandigheden? Wie houdt hier toezicht op? En wat moet je doen als de werkomstandigheden binnen jouw bedrijf beneden peil zijn?

Arbo-wet
In de Arbo-wet zijn wetgevingen omtrent arbeidsomstandigheden vastgelegd. Zowel werkgevers als werknemers dienen zich aan deze regels te houden. In de Arbo-wet staan onder andere regels over fysieke belasting, psychosociale belasting, veilig werken en gevaarlijke stoffen.

Bij veilig werken moet je bijvoorbeeld denken aan beschermende werkkleding en veilige machines of gereedschap. Bij gevaarlijke stoffen moet een duidelijke richtlijn bestaan over het gebruik ervan.

Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet is onderdeel van de Arbo-wet. In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang werknemers mogen werken en wanneer ze recht hebben op pauze. Vooral aan beroepen met nacht- en ploegendienst schenkt deze wet speciale aandacht. In de

Arbeidstijdenwet staat vermeld hoe lang een nacht- of ploegendienst mag duren, hoeveel diensten je in een maand mag draaien en op welke rustperiodes je recht hebt.

Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW) heeft als taak om de naleving van de Arbo-wet te controleren,  vooral op plekken waar de risico's groot zijn. De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Voor de werknemers geldt dat zij instructies moeten opvolgen en misstanden moeten melden.

Het is de bedoeling dat bedrijven zelf ook al veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart brengen. Zo kan een plan van aanpak opgesteld worden.

Arbeidsomstandigheden beneden peil?
Is er binnen jouw bedrijf sprake van ongezonde of onveilige werkomstandigheden? Maak hier dan direct melding van bij je leidinggevende. Pas als je leidinggevende weigert om actie te ondernemen kun je naar de Arbeidsinspectie stappen.

Loopbaanexperts
Als je vragen hebt over arbeidsomstandigheden of onderdelen van de Arbo-wet, dan kun je contact opnemen met de loopbaanexperts van Werksite. Zij zijn goed op de hoogte van de exacte regelgeving en kunnen je bijstaan met advies. Bel voor gratis advies naar 085 - 40 195 40.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Welke verplichtingen kent de Arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is er om werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden....

Artikel

Sporten tijdens werktijd

Door de  Corona maatregelen zijn werknemers niet meer in staat om na 17:00 uur deel te nemen aa...

Artikel

Het nieuwe werken

Werken vanuit een thuissituatie groeit bij steeds meer bedrijven aan populariteit. Logisch, want b...

Artikel

ZZP en Arbowet: welke eisen gelden er?

Als je in een groot bedrijf werkt of hebt gewerkt, weet je dat er heel wat veiligheidsvoorschriften ...