logo
Artikel geschreven door Werksite.nl

Werkgevers controleren QR-code werknemers

Werkgevers moeten de QR-code van werknemers gaan controleren. Gaat het echt zover komen? Kan je straks niet meer naar je werk als je niet gevaccineerd bent? Minister Hugo de Jonge lijkt deze kant op te gaan.

Het zogenaamde 2G-beleid is een onderwerp dat voor de werkvloer grote gevolgen heeft. Juridisch zitten er nogal wat haken en ogen aan. Zo is er een wetswijziging nodig om dit mogelijk te maken. In de Tijdelijke Wet Coronatoegangsbewijzen (TWC) is een uitzondering genoemd voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Om een wetswijziging door te voeren is een kamermeerderheid nodig in de Tweede én Eerste Kamer. Als dat gebeurt kan er om een QR-code worden gevraagd als je naar je werk wilt.

Het demissionair kabinet onderzoekt dus de mogelijkheden tot een wetswijziging. Maar wat betekent dit voor de relatie tussen de werkgever en werknemer? In eerste instantie zou het betekenen dat werknemers in bepaalde sectoren om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, zoals in de horeca. Daar worden de gasten namelijk ook gecontroleerd. Daarnaast wil het kabinet ook werkgevers in andere sectoren die mogelijkheid bieden.


Gevolgen voor de werknemer

Het is een groot recht om jezelf al dan niet te laten vaccineren. Het recht op salaris is ook in de wet vastgelegd. Als werknemer lever je een prestatie en de werkgever beloont dit in de vorm van salaris. Maar wat als je niet kan werken, omdat je geen QR-code kan laten zien? Het is nog onduidelijk of het de verantwoordelijkheid van de werknemer is. Niet eerder hebben we deze situatie in Nederland gehad. Daardoor is er ook nog geen rechtspraak op dit gebied. Een rechter kan de wet uitleggen als een risico dat bij de werknemer ligt.


Recht op thuiswerken

Het advies van het kabinet is om zoveel mogelijk thuis te werken. Het recht op thuiswerken bestaat echter nog niet. Moet een werkgever een medewerker altijd de gelegenheid geven om thuis te werken? Zo ja, voor hoe lang moet dat dan, zeker als een werknemer de QR-code niet kan of wil laten zien. Of kan de werkgever eisen dat de werknemer gewoon naar het werk komt, waardoor deze laatste zich iedere keer moet laten testen. Ook over dit onderwerp zal het kabinet goed moeten nadenken. Als een werknemer voor lange tijd geen QR-code kan of wil laten zien, kan er een soort “leeg dienstverband” ontstaan. Is dit reden voor het stopzetten van het dienstverband? Ook hierover is nog geen rechtsspraak.

Het niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces kan voor werknemers zeer complex worden. Vanwege psychische klachten kan een werknemer zich gedwongen zien tot ziekmelding. Als werknemer behoud je daarmee in ieder geval een vergoeding en inkomen. Het gevolg hiervan is echter een verstoorde arbeidsrelatie met de werkgever. Het kabinet heeft zodoende nog heel wat zaken te regelen voor een QR-code op de werkvloer verplicht wordt. Of het ooit zover komt … we houden je op de hoogte.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Normaal artikel

Welke verplichtingen kent de Arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is er om werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden....

Normaal artikel

Sporten tijdens werktijd

Door de  Corona maatregelen zijn werknemers niet meer in staat om na 17:00 uur deel te nemen aa...

Normaal artikel

Het nieuwe werken

Werken vanuit een thuissituatie groeit bij steeds meer bedrijven aan populariteit. Logisch, want b...

Normaal artikel

ZZP en Arbowet: welke eisen gelden er?

Als je in een groot bedrijf werkt of hebt gewerkt, weet je dat er heel wat veiligheidsvoorschriften ...