Artikel geschreven door Werksite.nl

Thuiswerken door coronavirus

Er zijn veel vragen over het coronavirus in relatie tot werk. Gelukkig zijn er ook goede antwoorden. Wij zetten enkele belangrijke vragen op een rij.


Wat moet ik doen als ik me ziek voel?

  1. Ziekmelden doe je telefonisch bij je werkgever
  2. De werkgever mag niet vragen wat je mankeert
  3. De werkgever kan regels stellen over het ziekmelden, deze staan in je arbeidsovereenkomst
  4. Je werkgever mag wel vragen hoe lang je ziek denkt te zijn
  5. Je moet telefonisch bereikbaar blijven om vragen van de werkgever te beantwoorden
  6. Eventueel moet je de bedrijfsarts bezoeken als de werkgever dit vraagt
  7. Maak een afspraak bij de GGD en laat je testen.

Moet ik naar het werk komen als het coronavirus is vastgesteld in de plaats waar ik werk?

Wanneer het coronavirus ergens is geconstateerd, treed het protocol van de GGD in werking. Dat bepaalt welke maatregelen er worden genomen. Het sluiten van de werklocatie, en dus thuiswerken zou een gevolg kunnen zijn. Heb je het vermoeden dat jij het coronavirus hebt, ga dan absoluut niet naar het werk. Neem dan contact op met de GGD en laat je testen, of informeer wat je kunt doen op www.rivm.nl.


Wat zijn mijn rechten en plichten met betrekking tot het coronavirus?

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Werk jij in een omgeving waar de kans op besmetting groot is, dan moet de werkgever beschermingsmateriaal aanbieden. Thuiswerken wordt zoveel mogelijk aanbevolen. Verder moet de werkgever het advies van de RIVM volgen.


Wanneer moet ik vanwege het coronavirus thuisblijven?

Je blijft thuis wanneer je in een gebied bent geweest waar het coronavirus heerst én ook gezondheidsklachten hebt. Of als je in aanraking bent gekomen met iemand die besmet is moet je thuisblijven. Ook als je koorts hebt, moet hoesten of benauwd bent moet je contact opnemen met de GGD.


Kan ik voor mijn werk naar plekken toe waar het coronavirus is geconstateerd?

Niet noodzakelijke reizen zijn niet toegestaan. Het is af te raden om te reizen naar risicogebieden. In sommige landen ben je al niet meer welkom. Ga daarom altijd na of het reizen mogelijk én nodig is. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nemen landen allemaal eigen maatregelen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld vlieg- of andere vervoersmaatschappijen. Daarom raden wij aan om te bedenken of de reis voor werk ook echt noodzakelijk is. Anders adviseren wij om niet te gaan.


Wat moet ik doen als thuiswerken niet mogelijk is?

Niet alle beroepen zijn geschikt voor thuiswerken. Als thuiswerken niet mogelijk is, dan kan je werkgever je naar huis sturen zonder enige verplichting om te werken. Je houdt dan wel het recht op loon, maar je hoeft geen vakantiedagen op te nemen.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Welke verplichtingen kent de Arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is er om werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden....

Artikel

Het nieuwe werken

Werken vanuit een thuissituatie groeit bij steeds meer bedrijven aan populariteit. Logisch, want b...

Artikel

ZZP en Arbowet: welke eisen gelden er?

Als je in een groot bedrijf werkt of hebt gewerkt, weet je dat er heel wat veiligheidsvoorschriften ...

Artikel

Sporten tijdens werktijd

Door de  Corona maatregelen zijn werknemers niet meer in staat om na 17:00 uur deel te nemen aa...