logo
Artikel geschreven door Het Expertise Orgaan

Second opinion is een fopspeen, tenzij de O.R. ingrijpt!

Het recht van werknemers op een second opinion van een bedrijfsarts is een fopspeen, tenzij de ondernemingsraad zijn invloed laat gelden. De or kan namelijk eisen stellen aan de regeling van de second opinion in het contract tussen werkgever en bedrijfsarts. Door Rik van Steenbergen Met ingang van 1 juli 2017 heeft iedere werknemer recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Die arts mag niet werkzaam zijn voor de werkgever of diens arbodienst. De SER had een second opinion in overweging gegeven "met het oog op het bevorderen van het vertrouwen van werknemers in de bedrijfsarts". Een second opinion kan worden aangevraagd wanneer de werknemer twijfels heeft over het oordeel van de bedrijfsarts van zijn werkgever. In ieder contract met een arbodienst (of arbodienstverlener) dat op of na 1 juli 2017 is gesloten, moet het recht op een second opinion zijn geregeld. Een fopspeen? De werknemer zou zelf de andere bedrijfsarts voor een second opinion moeten kunnen kiezen. Een bedrijfsarts waarin hij of zij vertrouwen heeft. Dat was de oorspronkelijke gedachte van het recht op een second opinion: een bedrijfsarts zonder banden met de werkgever of diens arbodienst. In de uitwerking van het recht op een second opinion (in artikel 2.14d Arbobesluit) wordt deze gedachte echter om zeep geholpen. De keuze van de bedrijfsarts voor de second opinion ligt hier namelijk in beginsel bij de werkgever en diens arbodienst. Zij kunnen volstaan met opname in hun onderlinge contract van de naam van de bedrijfsarts aan wie werknemers een second opinion kunnen vragen. De second opinion wordt dus een fopspeen, tenzij… de ondernemingsraad (of de pvt) de second opinion redt zoals die bedoeld was. De or kan dat doen door slim gebruik te maken van zijn instemmingsrecht met betrekking tot het contract met de arbodienst. Niet goed geregeld? Dan geen instemming! De werkgever is wettelijk verplicht de second opinion in het contract te regelen, op straffe van een boete. De or kan eisen stellen aan de regeling van de second opinion in het contract. Niet goed geregeld? Dan geen instemming! De or moet de selectie van de arbodienst of de bedrijfsarts niet aan de werkgever en de arbodienst overlaten. Wellicht zijn er werknemers die vertrouwen hebben in een bepaalde bedrijfsarts of arbodienst. De or kan dat inventariseren. Het is in elk geval verstandig om als or met alternatieven te komen voor de bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) die de werkgever aandraagt. Landelijk opererende alternatieven, die het belangrijk vinden om werknemers een onafhankelijk oordeel te bieden, zijn bijvoorbeeld De Landelijke Expertisebalie, IKA NED en de arbodienst Expereans. Een andere mogelijkheid is de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). Bedrijfsarts die niet in het contract wordt genoemd De werknemer mag voor een second opinion ook een bedrijfsarts of arbodienst raadplegen die niet in het contract is genoemd. Vereist is dan wel dat de werkgever daarvoor toestemming geeft; hij moet namelijk betalen. Om te voorkomen dat in zo"n geval de werkgever "zomaar" weigert, kan de or een bepaling in het contract laten opnemen. De regeling in het Arbobesluit is vreemd genoeg niet van toepassing als een ander dan de werkgever de second opinion betaalt. Dit kan bijvoorbeeld een verzekeraar zijn. De werkgever en diens bedrijfsarts mogen die second opinion negeren. De or kan echter ook hier de regeling wel van toepassing doen zijn door dat in het contract te laten opnemen. Dit bericht maakt deel uit van een groter artikel over de second opinion en de rol van de or. 

Vond je dit artikel nuttig?

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Normaal artikel

Sporten tijdens werktijd

Door de  Corona maatregelen zijn werknemers niet meer in staat om na 17:00 uur deel te nemen aa...

Normaal artikel

Het nieuwe werken

Werken vanuit een thuissituatie groeit bij steeds meer bedrijven aan populariteit. Logisch, want b...

Normaal artikel

Welke verplichtingen kent de Arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is er om werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden....

Normaal artikel

ZZP en Arbowet: welke eisen gelden er?

Als je in een groot bedrijf werkt of hebt gewerkt, weet je dat er heel wat veiligheidsvoorschriften ...