Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID

Door Tom Spitters op 13 augustus 2021  

Ben je door COVID werkloos geworden, of dreigt dit te gebeuren dan krijg je loopbaanbegeleiding via de overheid. Iedereen die zijn baan is verloren door corona, of binnenkort dreigt te verliezen, komt in aanmerking voor persoonlijke hulp bij het vinden van werk. Er worden diverse vormen van ondersteuning aangeboden. Dit gebeurt vanuit de ‘Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19’. Professionele re-integratiebureaus helpen jou bij het vinden van een nieuwe werkgever.

Sinds augustus 2021 is gestart met het inkopen van re-integratiediensten via regionale mobiliteitsteams. In deze teams werken UWV, gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties samen.


Voor wie is de regeling?

Ben jij na 12 maart 2020 werkloos geworden, ontvang je een WW-uitkering, een bijstandsuitkering of verwacht je binnenkort werkloos te worden? Neem dan contact op met de adviseurs van Werksite. Dit kan via telefoonnummer 085 – 40 195 40 Deze regeling geldt ook voor mensen waar eerder geen Werkfit-trajecten voor werden aangeboden.

Val jij binnen de doelgroep? Dan kom je in aanmerking voor werkfitbehoud, werk-naar-werk begeleiding of scholing via praktijkleren in het mbo. Deze tijdelijke regeling loopt van augustus 2021 tot december 2022. Gedurende deze periode worden de volgende diensten aangeboden:

A). VERSTERKEN ARBEIDSMARKTPOSITIE
Doel: De persoon wordt ondersteund om belemmeringen richting werkhervatting weg te nemen.


B). ARBEIDSMARKTORIENTATIE EN LOOPBAANBEGELEIDING
Doel: De persoon heeft inzicht in zijn kwaliteiten en vaardigheden en daarbij passende kansrijke beroepsrichting waar mogelijkheden tot werkhervatting zijn.


C). SOLLICITATIEVAARDIGHEDEN
Doel: De persoon leert effectief te solliciteren.


D). SCHOLING (niet zijnde scholing via praktijkleren in het mbo)
Doel: Je leert cognitieve en praktische vaardigheden op de uitoefening van een kansrijk beroep. Dit leidt tot een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of branche/sector erkend certificaat of diploma. De scholing bestaat uit het systematisch verwerven van kennis dan wel vaardigheden volgens een vooraf vastgesteld programma, waarbij de verworven kennis en vaardigheden worden getoetst.


E). BEGELEIDING BIJ SCHOLING
Doel: Begeleiding bij scholing: De persoon kan met extra begeleiding tijdens zijn scholingsperiode – naast die van het opleidingsinstituut -de scholing succesvol afronden.


F). MATCHING
Doel: De persoon wordt in contact gebracht met werkgevers met vraag naar personeel, door vacatures te zoeken en aan te bieden.


G). MAATWERKBUDGET
Doel: De persoon ontvangt dienstverlening gericht op werkhervatting zoals bedoeld in deze bijlage, waar additionele kosten voor worden gemaakt. (w.o. tegemoetkoming reiskosten bij scholing).


Vul onderstaand formulier in voor meer informatie. Bel met onze adviseurs via 085 – 40 195 40, of stuur een e-mail naar klantenservice@werksite.nl

 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Werkloosheid'

Bekijk artikelen op categorie