Ontslag proefperiode en recht op ww uitkering

Door Tom Spitters op 29 januari 2010  

Een ontslag in de proefperiode of proeftijd kan voor de werknemer een lastige situatie opleveren. De proeftijd is onderdeel van de arbeidsovereenkomst en ligt wettelijk vast. Bij tijdelijke contracten is de proeftijd een maand, bij een vast contract voor onbepaalde tijd twee maanden. Gedurende die periode is het zowel werkgever als werknemer toegestaan de overeenkomst op te zeggen en zo ontstaat het ontslag proefperiode. Op zich niet raar: niet voor niets heet het proeftijd en beide partijen kunnen bekijken of het wel bevalt. De normale regels voor een ontslagprocedure gelden niet bij ontslag tijdens de proeftijd. Ook is er geen opzegtermijn.

Zonder opgave van reden
Ontslag in de proefperiode kan zonder opgave van reden. En daar zit de kneep, althans voor de werknemer. Ontslag in de proeftijd betekent niet dat de werknemer geen recht heeft op werkloosheidsuitkering, maar wel dat aannemelijk gemaakt moet worden dat het ontslag de werknemer niet te verwijten is. Liever dus dat de werkgever wel een reden opgeeft en bij voorkeur een reden buiten de verantwoordelijkheid van de werknemer.

Zelf ontslag nemen in proefperiode
Gedurende de proeftijd kan ook de werknemer besluiten niet verder te willen met de baan. De werknemer heeft dan geen recht op een werkloosheidsuitkering. Zijn er echter dwingende redenen, die bovendien aannemelijk te maken zijn, dan kan bij uitzondering toch een uitkering toegekend worden. Denk in dit geval aan slechte arbeidsomstandigheden, discriminatie, onrechtmatig en onredelijk gedrag van de werkgever, en dergelijke.

Ontslag in proeftijd bij ziekte en zwangerschap
Ontslag in de proefperiode door de werkgever vanwege zwangerschap is niet toegestaan. Wel mag de werkgever de werknemer ontslaan bij ziekte. De werknemer heeft dan geen recht op werkloosheidsuitkering, maar mogelijk wel op ziektewet.

 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Werkloosheid'

Bekijk artikelen op categorie