Werkgever krijgt loonsanctie door UWV

Door Tom Spitters op 11 februari 2014  

Loonsanctie

Wanneer een werkgever met een loonsanctie te maken krijgt, dan kan dat veel geld gaan kosten. Een loonsanctie is namelijk een strafmaatregel, die door het UWV wordt opgelegd. Als de medewerker een WIA-uitkering heeft aangevraagd, controleert het UWV de stappen die de werkgever heeft ondernomen. Als volgens de uitkeringsinstantie blijkt dat de werkgever niet genoeg maatregelen heeft genomen om de medewerker te laten re-integreren, dan volgt een loonsanctie. In dat geval dient een werkgever het loon aan de zieke werknemer door te betalen.

Maximaal twee jaar

Wettelijk behoort een werkgever een zieke medewerker voor maximaal twee jaar door te betalen. Door middel van een loonsanctie kan dit verlengd worden tot drie jaar. Het is daarom zaak, dat een werkgever er alles aan doet om een zieke medewerker te stimuleren weer aan het werk te gaan. Een goed re-integratiebeleid is daarbij onontbeerlijk. Soms schort het echter aan simpele dingen, zoals het niet goed invullen van de juiste formulieren of het niet op tijd inleveren ervan. Daarom is het verstandig om hiervoor de hulp van een professional in te schakelen. Op een loonsanctie zit nu eenmaal geen bedrijf te wachten.

Vergelijk snel 3 gratis offertes


UWV

Het UWV controleert elke WIA-aanvraag van zieke medewerkers en bekijkt meteen in welke mate een bedrijf aan re-integratie heeft gedaan. Het UWV kan bovendien bedrijven adviseren op het gebied van re-integratie. Het is zelfs mogelijk dat een bedrijf een re-integratietraject inkoopt bij een professioneel bureau. Wel dient een bedrijf hiervan altijd melding te doen bij het UWV, zodat het in de beoordeling kan worden meegenomen.Verlening wachttijd

Bij arbeidsongeschiktheid is een werkgever verplicht om een medewerker twee jaar lang door te betalen. Deze wachttijd kan echter door het UWV verlengd worden. Het UWV kijkt naar een aantal belangrijke verplichtingen, waaraan een werkgever moet voldoen tijdens de ziekteperiode van de medewerker. Er dient ten eerste een re-integratiedossier te worden opgesteld en na zes weken moet een bedrijfsarts ingeschakeld worden. Naast een plan van aanpak, moet er regelmatig geëvalueerd worden. Gebeurt dat niet, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen.Wet Poortwachter

Behalve de werkgever, heeft ook de zieke medewerker zich aan rechten en plichten te houden. Onder andere door de Wet (verbetering) Poortwachter (WVP) dient de zieke werknemer een actieve rol aan te nemen bij werkhervatting. Door Wet Poortwachter is de werknemer verplicht om zijn ziekteverslag te tekenen en moet hij door zijn werkgever opgedragen passend werk, accepteren. Wet Poortwachter verplicht de zieke medewerker ook, om bij de WIA-aanvraag de inspanningen van alle betrokkenen (hijzelf, de werkgever en de Arbo-arts) aan te kunnen tonen.Rechten werknemer

Naast plichten kent Wet Poortwachter ook een aantal rechten voor de werknemer. Zo heeft hij recht op een deskundigenoordeel en mag hij laten vaststellen dat hij (tijdelijk) ongeschikt is voor het passende werk. Daarnaast heeft hij recht op een passend alternatief qua werk of op goede voorzieningen ter bevordering van de arbeidsongeschiktheid.


Wilt u meer informatie over outplacement? Neem vrijblijvend contact met ons op, via telefoonnummer 085 - 40 195 40. 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Outplacement'

Bekijk artikelen op categorie