Wat is outplacement?

Door Tom Spitters op 27 augustus 2019  

Wanneer je werkgever vanwege een arbeidsconflict of reorganisatie je contract gaat beëindigen, is de kans groot dat hij je de mogelijkheid biedt om een outplacementtraject te volgen. Bij outplacement krijg je de begeleiding van een adviseur die je helpt om het baanverlies te verwerken, je sterke punten op een rijtje te zetten, te netwerken en uiteindelijk een nieuwe baan te vinden, bijvoorbeeld met behulp van open sollicitaties. Werksite geeft onafhankelijk en gratis advies t.a.v. outplacement. Bel 085 - 40 195 40.

Offerte outplacement aanvragen

Wie betaalt outplacement?
Het is logisch dat je jezelf afvraagt: wie betaalt de kosten van outplacement eigenlijk? Het antwoord op deze vraag is simpel. Je bedrijf stelt je meestal voor de keuze: je krijgt óf een outplacementtraject, óf een geldbedrag. Als jij voor de ontslagvergoeding kiest en later alsnog een outplacementtraject wenst om je te helpen een nieuwe baan te vinden, zul je de kosten hiervoor dus zelf moeten dekken. Kies je voor door je baas gefinancierde outplacement, dan kom je samen een periode overeen waarin je een nieuwe dient te vinden.

Baangarantie bij outplacement
Misschien nog wel belangrijker dan de vraag wie het betaalt, is de vraag hoe snel outplacement jou aan een nieuwe baan kan helpen. Een outplacementtraject kan vele maanden in beslag nemen. De gemiddelde doorlooptijd is zelfs negen maanden.

Geen wonder dat sommige werknemers baangarantie bij een outplacementtraject eisen. Een bedrijf stelt namelijk meestal een maximumperiode in waarbinnen je een baan dient te vinden. Heb je aan het einde van die periode nog steeds geen nieuwe baan, dan wordt je contract ontbonden.

Outplacement na langdurige ziekte
Na langdurig ziekteverzuim weer (langzaam) terugkeren in het arbeidsproces bij de eigen werkgever wordt ook wel ´reïntegratie Spoor 1´ genoemd. Vaak wordt de werknemer bij reïntegratie Spoor 1 intensief begeleid door een extern reïntegratiecoach of een loopbaanadviseur.
Bij het reïntegratie Spoor 1 is het belangrijk om werkgebonden problemen te achterhalen.
Werkplekonderzoek en afweging van het takenpakket zijn daar onderdeel van. In reïntegratie Spoor 1 zal de werknemer gefaseerd terugkeren naar de werkplek, waarbij intensieve coaching van belang is. Werksite geeft onafhankelijk en gratis advies t.a.v. outplacement. Bel 085 - 40 195 40.

Offerte aanvragen

Outplacement Spoor 2
Het kan voorkomen dat een werknemer na langdurig ziekteverzuim niet meer in staat is terug te keren bij zijn werkgever. Ook kan het voorkomen dat een werkgever geen passend werk meer kan aanbieden vanwege reorganisatie, overtalligheid of een arbeidsconflict met een medewerker. In dat geval wordt met behulp van ´outplacement Spoor 2´ een outplacementtraject in werking gezet. De doelstelling van outplacement is, om een passende functie bij een andere werkgever te zoeken.
Veelal richt outplacement Spoor 2 zich op het intensief begeleiden van de werknemer op zoek naar een nieuwe werkomgeving. Bij- of omscholing, sollicitatietraining, netwerkcontacten en het voeren van intakegesprekken, vormen onderdelen van outplacement. Daarnaast richt outplacement zich ook op de rapportage van de beroepsmogelijkheden van de medewerker.

Jobhunting
Een belangrijk onderdeel van outplacement Spoor 2 is de zogenaamde jobhunting. Hierbij wordt intensief met de medewerker gezocht naar vacatures in diverse media en wordt hij intensief begeleid in het sollicitatieproces. Vanuit een outplacementtraject worden mogelijk toekomstige werkgevers benaderd, wat veelal resulteert in een nieuwe passende baan voor de (ontslagen) werknemer.

Wet poortwachter
Sinds de Wet poortwachter (2002) is een werkgever volledig verantwoordelijk voor de reïntegratie van zieke werknemers en is de werknemer verplicht hieraan mee te werken. Wanneer dat niet gebeurt, volgen er voor beide partijen financiële sancties. Zodoende is zowel reïntegratie Spoor 1 als outplacement Spoor 2 van belang om beide partijen weer tot elkaar te laten komen.

Kijk hier voor het vergelijken van re-integratiebureaus.

 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Outplacement'

Bekijk artikelen op categorie