Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Door Tom Spitters op 7 oktober 2019  

Als werknemer kun je altijd geconfronteerd worden met ontslag. Dat kan ook als je goed functioneert en een goede relatie hebt met je werkgever. Je functie kan bijvoorbeeld komen te vervallen (reorganisatie), of je werkgever wil afscheid van je nemen omdat het bedrijfseconomisch minder gaat. Vaak biedt de werkgever dan een vaststellingsovereenkomst aan.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is – kort gezegd – een schriftelijk document waarin is opgenomen per wanneer je uit dienst gaat en welke voorwaarden daarbij gelden. Bij de voorwaarden van ontslag kun je bijvoorbeeld denken aan:

1. de datum van einde arbeidsovereenkomst
2. ontslagvergoeding
3. vrijstelling van werk
4. verval concurrentiebeding
5. outplacementbudget
6. positief getuigschrift/referenties
7. vergoeding juridische kosten

Onderhandelen over vaststellingsovereenkomst

Het is vaak niet verstandig om meteen het 1e aanbod voor een vaststellingsovereenkomst van werkgever te accepteren. In veel gevallen zijn namelijk betere ontslagvoorwaarden te onderhandelen. Of mogelijk kan ontslag zelfs worden voorkomen. Je werkgever heeft immers een goede ontslaggrond nodig voor een gedwongen ontslag. Een arbeidsrecht advocaat kan dit voor je toetsen en je helpen bij de onderhandelingen over een goede beëindigingsovereenkomst.

Is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig?

Uiteraard is het van belang dat de vaststellingsovereenkomst ww-veilig is. Verlies je je baan, dan zul je over vervangend inkomen willen beschikken.

Voor een ww-veilige vaststellingsovereenkomst is het van belang dat de tekst van de overeenkomst in orde is. Zo dient uit de tekst te blijken dat het initiatief voor de vaststellingsovereenkomst afkomstig is van werkgever en dat het ontslag niet aan jou te verwijten valt.
Daarnaast is het zaak dat de voor werkgever geldende opzegtermijn in acht wordt genomen. Als bijvoorbeeld voor werkgever een opzegtermijn van 2 maanden geldt en je komt in augustus tot een regeling, dan is het verstandig af te spreken dat de arbeidsovereenkomst niet eerder dan 31 oktober tot een einde komt. Je hebt dan per 1 november, direct aansluitend op je laatste salaris, recht op WW (mits voldoende arbeidsverleden).

Voordelen vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is de laatste jaren uitgegroeid tot de populairste ontslagroute. Geschat wordt dat ongeveer 90% van de ontslagzaken via een vaststellingsovereenkomst plaatsvindt. Dat deze vorm van ontslag zo populair is komt door de eenvoud van de procedure. Werkgever en werknemer hoeven geen ingewikkelde processtukken op te stellen, zoals dat wel nodig is bij een ontslagprocedure via het UWV of de rechter. Dat scheelt uiteraard tijd en geld. Bovendien verstoort een ontslag met wederzijds goedvinden minder de verhoudingen tussen partijen dan een procedure.

Bijkomend voordeel is dat bij een ontslagregeling over meerdere onderwerpen afspraken kunnen worden gemaakt, zoals vrijstelling van werk, outplacement, verval concurrentiebeding. Uit een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter volgt slechts een einddatum van de arbeidsovereenkomst en de vergoeding voor de (ex)werknemer.

Vraag altijd advies

Wordt je een vaststellingsovereenkomst aangeboden, vraag dan altijd advies aan ervaren ontslagspecialisten. Bij Ontslagspecialist.nl werken advocaten en juristen die veel ervaring hebben met ontslagzaken. De meeste al meer dan 20 jaar. Wij kunnen de vaststellingsovereenkomst voor je beoordelen en voor je onderhandelen voor een betere regeling. Zo nodig kunnen we ook een procedure voor je voeren bij het UWV of de rechter.

Een 1e advies bij ons is GRATIS. Dus bel (0900 123 73 24) of mail ons (info@ontslagspecialist.nl) om je vaststellingsovereenkomst te laten checken, of om je situatie aan ons voor te leggen.


 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Outplacement'

Bekijk artikelen op categorie