Werkgever wil me niet laten terugkeren in eigen functie

In 25 jaar tijd ben ik meerdere malen uitgevallen vanwege angst/depressie. In 2016 ben ik vanwege angst mbt reorganisatie in een burnout terechtgekomen. Na bijna een jaar was ik volledig gere-integreerd in mijn eigen functie. Vanwege de komst van een nieuwe leidinggevende en diverse daarmee verband houdende voor mij negatieve gebeurtenissen, ben ik vanwege emotionele spanningen uitgevallen. Na drie maanden adviseerde de bedrijfsarts mij volledig hersteld te melden, maar werkgever wil het advies niet opvolgen. Sindsdien ben ik volledig ziekgemeld. Duidelijk is dat mijn leidinggevende me niet terug wil. Aangekondigd is dat een arbeidsdeskundig onderzoek zal worden aangevraagd om te bezien of mijn functie nog wel passend is en indien ik kan opbouwen naar volledige geschiktheid voor mijn eigen functie, wil men een traject vanwege disfunctioneren inslaan. Kan dit zomaar? Tot mijn burnout in 2016 heb ik goed gefunctioneerd. Ik ben ziek thuis omdat ik geen enkele medewerking krijg van mijn werkgever in te re-integreren in mijn eigen functie. Inmiddels loopt poortwachter al bijna vijf maanden. Een plan van aanpak is nooit gemaakt. De klok tikt door. Ik heb al een aantal alternatieven aangegeven voor reintegratie in functies die mogelijk passend zijn, maar moet eerst wachten op het arbeidsdeskundig rapport. Wat kan ik doen om mijn terugkeer naar werk te bespoedigen? Ik ben bang om vanwege dit trage hersteltraject in tweede spoor terecht te komen, terwijl feitelijk de oorzaak van mijn verzuim naar mijn gevoel is veroorzaakt door de slechte verstandhouding met mijn leidinggevende.

  1291x bekeken   2 augustus 2017

Telefonisch advies? 085 - 40 195 40