Overwerken met mondelinge toezegging van overwerkpercentages en tijd voor tijd uren. Is dit bindend?

Ik heb op feestdagen (2×8 uur) overgewerkt met de mondelinge toezegging dat wij 200% uitbetaald zouden krijgen, plus de ploegentoeslag van 36.6 procent. Nu doe ik altijd tijd voor tijd en betekent dit dus dat van de 200% en 36.6 ploegentoeslag 136.6% eraf gaat wat er dus op neerkomt dat ik 16 tijd voor tijd uren zou moeten krijgen, en 16 keer 100 procent uitbetaald zou moeten krijgen. Nu zeggen ze ineens nee dat hebben wij niet gezegd het gaat op de manier zoals in de cao omschreven staat. Wat kan ik hier aan doen want ben het er niet mee eens. M V.g.

1 REACTIE   600x bekeken   9 juni 2015

Telefonisch advies? 085 - 40 195 40

1 reactie

Vraagsteller

Dat wat in de CAO staat is bindend, mondelinge toezeggingen kunnen nooit bindend zijn. Want dan is het jouw woord tegen dat van een leidinggevende
9 juni 2015
Geef een reactie op deze vraag
Geef een zo volledig mogelijke reactie.
Verwijzingen naar contactgegevens zoals mailadressen, telefoonnummers en websites worden om privacy-redenen automatisch verwijderd.