Consulent Jeugd
Salaris:
Op aanvraag
Opleidingsniveau:
HBO
Locatie(s):

Vergelijk ook de gerelateerde vacatures van de vacature Consulent Jeugdvan Nationale Vacaturebank.

Consulent Jeugd

Talenter groeit: dit is jouw kans om je aan te sluiten bij ons team!Talenter zoekt zelfstandige Jeugdconsulenten met een praktische aanpak gecombineerd met klantgerichtheid en een flinke dosis werkervaring binnen jeugdhulp en/of gemeente. Wanneer je ons team van consulenten komt versterken treed je in dienst bij een stabiele werkgever waar jij kunt werken aan je carrière. Wij hebben vertrouwen in onze medewerkers en gaan te allen tijde op zoek naar mogelijkheden om jou als persoon én je carrière te laten groeien. Bij Talenter staan loyaliteit, stabiliteit en plezier in je werk dan ook hoog in het vaandel. Wij zijn de grootste specialistische dienstverlener van Nederland op het gebied van Werk, Inkomen, Welzijn en Zorg en dat is zeker iets om trots op te zijn.Als Consulent Jeugd werk je bij de gemeente in het Sociaal Team of in een Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid.  De samenwerking met de opvoeder(s) en jeugdige staat voorop waarbij jij als consulent nadrukkelijk uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de gezaghebbende / opvoeder(s) en jeugdige. Door middel van een actieve opstelling en het stimuleren van die eigen kracht wordt geprobeerd hulpverlening op gang te brengen, ook als de cliënt daar in eerste instantie zelf niet om vraagt. Je voert regie op deze casussen. Je onderzoekt of de cliënt zorg nodig heeft in verband met opgroei– en/of opvoedingsproblemen of problemen van cliënten (niet de jeugdige zelf), die het onbedreigd opgroeien van de jeugdige belemmeren. Tevens ondersteun en adviseer je de jeugdige en/of opvoeder(s) in het traject naar (intensievere) vormen van behandeling of verzorging en voer je regie over de ingezette hulpverlening. Hierbij kan het ook gaan om zorg die ingezet wordt bij problemen die buiten de directe opvoeding(srelatie) liggen, maar die wel op de opvoeding van invloed (kunnen) zijn. Daar waar de veiligheid van de jeugdige in het geding is, neem je nadrukkelijk stelling en voer je de benodigde acties uit. Op het moment dat er geen overeenstemming meer is tussen jou en de cliënt wordt aan De Raad voor de Kinderbescherming gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen en een advies uit te brengen aan de kinderrechter.Beschrijving: In deze rol:Geef je advies en informatie aan jeugdigen/opvoeders op alle levensdomeinen;Reageer je adequaat op signalen van zorg uit de hulpverleningsketen en/of omgeving van de jeugdige in het kader van het opheffen van de ontwikkelingsbedreiging van de jeugdige;Verhelder je vragen en behoeften op alle levensdomeinen;Ondersteun je een gezin in het maken van een eigen plan (één gezin, één plan, één regisseur);Voer je zo nodig regie op de uitvoering van een (familie)plan;Bepaal je of een gezin (lichte) professionele ondersteuning nodig heeft en organiseert deze ondersteuning;Versterk je eigen kracht en zelfregie;Verbind je gezamenlijke en individuele aanpak;Stuur je aan op betrokkenheid en participatie;Werk je samen met de ketenpartners, versterk je netwerken en neem je positie in in de keten;Bemiddel je en intervenieer je zo nodig bij crisissituaties;Schakel je zo nodig experts vanuit de expertpool in;Signaleer en reageer je professioneel en adequaat op vermoedens van kindermishandeling / bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind;Doorzie je verhoudingen en anticipeert op veranderingen.

Functie-eisen

Er zijn geen specifieke functie eisen opgegeven voor deze vacature.

Locaties van deze vacature

Wil je solliciteren op de vacature Consulent Jeugd? De vacature is beschikbaar op meerdere locaties of op aanvraag beschikbaar!