Adviseur Projectbeheersing
Salaris:
Op aanvraag
Opleidingsniveau:
HBO
Locatie(s):

Vergelijk ook de gerelateerde vacatures van de vacature Adviseur Projectbeheersingvan Nationale Vacaturebank.

Adviseur Projectbeheersing

Verrichten/coördineren van uiteenlopende en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de leden van het projectteam:Scope:• Bewaken en aanjagen van het proces scopewijzigingen (scope mutatiedocument)• Maandelijks scopebewaking ohv raming en planning• Bewaking tussen raming, risico en scope• Coördineren van voorstellen tot wijzigingen• Overleg voeren met de kernteamleden.• Proces bewaken en aanjagen.• Overleg voeren met de raming, planner en risicomanagerKwaliteit:• Duidelijke visie op kwaliteitsmanagement• WBS actualiseren• Opstellen/actualiseren kwaliteitsplannen, vanuit de verificatie en validatiemethodieken.• Andere kwaliteits- en procesplannen aansluiten op het kwaliteitssysteem. Dit zijn onder andere de V&V-plannen van de planuitwerking, contractbeheersing, raakvlakkenmanagement, projectmanagement, scopebeheersing en systems engineeringprocessen.• Beheer kwaliteitssysteem.• Organiseren, begeleiden en opvolgen van Interne toetsing op producten en processen.• Initiëren en monitoren van verbetertrajecten met verbeterlijsten naar aanleiding van tekortkomingen.• Opstellen van risico gestuurde auditplanning.• Kwaliteitssysteem aanjagen, zicht- en werkbaar maken in de projectomgeving. • Communiceren over kwaliteitssysteem, Interne toetsing en de bijbehorende verwachtingen. • Zorgdragen voor eenduidige en periodieke kwaliteitsrapportages.Algemeen:• Adviseren manager projectbeheersing.• Kunnen sparren met PM over kwaliteitsmanagement.

Functie-eisen

Er zijn geen specifieke functie eisen opgegeven voor deze vacature.

Locaties van deze vacature

Wil je solliciteren op de vacature Adviseur Projectbeheersing? De vacature is beschikbaar op meerdere locaties of op aanvraag beschikbaar!