Transitievergoeding berekening

Door Tom Spitters op 2 maart 2016  

bereken transitievergoeding

Bij ontslag heeft een medewerker recht op transitievergoeding, maar de werkgever is niet verplicht om dit te melden. Pas als het ontslag via het UWV of de kantonrechter verloopt, dan heeft de medewerker wettelijk recht op transitievergoeding en moet de werkgever dit betalen. Hoeveel, dat is afhankelijk van een aantal factoren. Daarom is het goed te weten waar de berekening van de transitievergoeding op gebaseerd is. Het is wel van belang dat een medewerker minimaal twee jaar bij een werkgever in dienst is geweest.

Transitievergoeding berekening
De officiële berekening van de transitievergoeding is op basis van de wettelijke regeling. Onder andere de hoeveelheid dienstjaren, de leeftijd van de medewerker en zijn bruto jaarsalaris zijn bepalend voor de berekening van zijn transitievergoeding. Dit reikt tot een maximum van 76.000 euro. Heeft hij een bruto salaris gehad dat boven dit bedrag uitkomt, dan geldt voor hem een transitievergoeding die gelijk is aan een bruto jaarsalaris.

Voorbeeld berekening
Om enigszins inzicht te geven in de hoogte van het transitiebudget, volgt hier een praktisch voorbeeld van een werknemer van 48 jaar, die 14 jaar in dienst was met een bruto maandsalaris van € 3.240,00. Dit bedrag is inclusief zijn vakantiegeld. Voor de eerste tien dienstjaren ontvangt hij een derde van zijn maandsalaris (10 x 1/3 van € 3.240 = € 10.800). Voor de dienstjaren daarna telt een berekening van een half maandsalaris (4 x ½ van € 3.240,00 = € 6.480,00), waardoor zijn transitievergoeding op € 17.280,00 uitkomt.

Tijdig ontvangen
Ontslag is nooit leuk. Het transitiebudget is er voor bedoeld om de ontslagen medewerker goed op weg te helpen naar een andere baan en hem hierin te stimuleren. Daarom moet het besteed worden aan een loopbaantraject, scholing of outplacement. Als de medewerker besluit om de transitievergoeding hier niet aan te besteden, dan moet hij belasting over het bedrag betalen. De werkgever is verantwoordelijk voor de juiste berekening van de transitievergoeding en het op tijd uitkeren aan de ontslagen medewerker. Als de werkgever hier niet aan voldoet, dan moet deze een wettelijke rente van 2% betalen aan de ontslagen medewerker.

Regelgeving voor werkgevers
Naast werknemers hebben werkgevers ook met de veranderde regelgeving te maken. De werkgever is er onder andere voor verantwoordelijk om de transitievergoeding binnen een maand na afloop van de dienstbetrekking te betalen. De kantonrechter heeft namelijk de mogelijkheid te beslissen over een mogelijk geschil over de transitievergoeding en de berekening hiervan. Dat gebeurt binnen drie maanden na afloop van de dienstbetrekking. Daarom is een vlotte uitkering van het transitiebudget en een juiste berekening voor de werkgever noodzakelijk.

Drie gratis offertes
Om ontslagen medewerkers goed te helpen hun transitiebudget goed te besteden, biedt Werksite de mogelijkheid om drie gratis offertes aan te vragen van onder andere loopbaanadviseurs en outplacementbureaus. Door heel het land zijn dergelijke bureaus bij ons aangesloten. Uiteraard staat ons team ook klaar om direct vragen te beantwoorden over de berekening van het transitiebudget 085 - 40 195 40. Het is ook mogelijk om meteen onderstaand formulier in te vullen.

Lees ook deze artikelen:
- Berekenen transitievergoeding
- Transitievergoeding ontslag
- Transitievergoeding UWV
- Ontslagvergoeding
- Recht op transitievergoeding
- Transitievergoeding vaststellingsovereenkomst
- Wanneer transitievergoeding
- Transitievergoeding belasting

 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Transitievergoeding'

Bekijk artikelen op categorie