Berekenen transitievergoeding

Door Tom Spitters op 02-03-2016 om 15:41  

Als je ontslagen wordt door wat voor reden ook, dan heb je recht op een vergoeding. Afhankelijk van het aantal dienstjaren, de vorm van het contract en de reden van ontslag, werd voorheen altijd de kantonrechtersformule toegepast. Vandaag de... Lees verder

Transitievergoeding ontslag

Door Tom Spitters op 02-03-2016 om 15:39  

Ontslag kan gevolg zijn van verschillende oorzaken; bedrijfseconomische redenen, geen contractverlening of persoonlijke conflicten. Voorheen kende Nederland een ontslagvergoeding, maar vanaf 2015 heeft deze plaats gemaakt voor de transitievergoeding,... Lees verder

Transitievergoeding berekening

Door Tom Spitters op 02-03-2016 om 15:37  

Bij ontslag heeft een medewerker recht op transitievergoeding, maar de werkgever is niet verplicht om dit te melden. Pas als het ontslag via het UWV of de kantonrechter verloopt, dan heeft de medewerker wettelijk recht op transitievergoeding... Lees verder

Transitievergoeding UWV

Door Tom Spitters op 02-03-2016 om 15:35  

De werkloosheidswet is vanaf 2015 veranderd en dat heeft onder andere tot gevolg dat de ontslagvergoeding in de meeste gevallen is vervangen door de transitievergoeding. Het blijft wel van belang om na ontslag te worden aangemeld bij het UWV,... Lees verder

Recht op transitievergoeding

Door Tom Spitters op 02-03-2016 om 15:26  

Bij ontslag heeft zowel de werkgever als de werknemer rechten en plichten. Sinds 2015 heeft een medewerker die langer dan twee jaar in dienst was, recht op een transitievergoeding en recht op correctie informatie over de besteding hiervan. De... Lees verder

Transitievergoeding vaststellingsovereenkomst

Door Tom Spitters op 02-03-2016 om 15:24  

Bij ontslag zijn er verschillende richtingen die de werkgever én werknemer in kunnen slaan. Na langer dan twee jaar bij dezelfde baas gewerkt te hebben, heeft de ontslagen medewerker in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Komt... Lees verder

Wanneer transitievergoeding

Door Tom Spitters op 02-03-2016 om 15:06  

Bij ontslag heeft iedereen die langer dan twee jaar in dienst is bij dezelfde werkgever, recht op transitievergoeding. Maar wanneer krijg je deze vergoeding en wanneer treedt de betaling in werking? De transitievergoeding is er voor iedereen... Lees verder

Transitievergoeding belasting

Door Tom Spitters op 02-03-2016 om 11:49  

Dat een ontslagen medewerker een ontslagvergoeding krijgt in de vorm van een transitievergoeding is eigenlijk meer dan logisch. Hij heeft hier recht op. Het zal je maar gebeuren dat je na twintig dienstjaren op straat komt te staan, omdat je... Lees verder