Participatiewet: Wajong en WIA via re-integratiebureau

Door Tom Spitters op 28 februari 2014  

Wajong
Jongeren met een handicap, die door hun beperking niet kunnen werken, hebben in Nederland recht op een Wajong-uitkering. Wajong staat voor Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Mensen die op jonge leeftijd een handicap hebben gekregen of een langdurige ziekte, komen in aanmerking voor deze Wajong-uitkering. Zij hebben immers minder kans op een baan en een werkende toekomst. Wanneer zij wel werken, dan gaat het vaak om een deeltijd baan, waardoor zij minder loon ontvangen dan een voltijds medewerker. Ook daar houdt de Wajong rekening mee. Deze uitkering is alleen bedoeld voor jongeren boven de 18 jaar oud en eindigt op AOW-gerechtigde leeftijd. Als een jongere een Wajong aanvraagt, zal het UWV hem helpen om werk te vinden en/of een opleiding te volgen.

Inkomensondersteuning
Op het moment dat een jonggehandicapte wel een baan heeft, maar niet genoeg verdient, dan kan hij op drie verschillende manieren aanvulling op het loon krijgen. Zo is er een Wajong werkregeling voor jongeren tot 27 jaar, die niet meer dan 20% van het minimumloon verdienen. Ook is er de werkregeling voor jonggehandicapten boven de 27 jaar. Zij ontvangen een aanvulling op hun loon tot 100% van het minimumloon. Als laatste geldt de werkregeling met begeleiding, waarbij jonggehandicapten vanaf 27 jaar een aanvulling kunnen krijgen tot 120% van het minimumloon. Zij werken dan onder begeleiding van een werkcoach.

WIA
Naast Wajong is er de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA zorgt ervoor dat iemand die langer dan twee jaar ziek is en/of niet meer kan werken, toch een uitkering ontvangt. Bij de WIA ligt de nadruk op werk. Wanneer iemand gedeeltelijk met een handicap of ziekte blijft werken, ontvangt hij via de WIA een uitkering. Iemand die volledig arbeidsongeschikt is, komt niet in aanmerking voor een WIA uitkering, maar heeft recht op een IVA-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt voor een WIA uitkering bepaald door een arts of arbeidsdeskundige van het UWV.

Participatiewet
Vanuit de participatiewet wil de regering jonggehandicapten of langdurige zieken, stimuleren om te participeren in de arbeidsmarkt. Voor iedereen die wel kan werken maar ook ondersteuning nodig heeft, gaat de participatiewet gelden. De participatiewet gaat naar verwachting in per 1 januari 2015. Voor mensen met een Wajong uitkering betekent de participatiewet, dat hun situatie opnieuw zal worden beoordeeld. Als blijkt dat iemand nooit meer kan werken, dan blijft de Wajong uitkering gehandhaafd. Blijkt volgens de participatiewet dat iemand wel de mogelijkheid heeft om te werken, dan vervalt zijn recht op Wajong na zes maanden.

Re-integratiebureau
Iedereen die door ziekte een flinke tijd niet werkt, kan met behulp van een goed re-integratiebureau weer terugkeren op de arbeidsmarkt. Samen met een coach van een re-integratiebureau en een arbodienst, wordt er een plan van aanpak opgesteld om langzaamaan weer terug te keren op de werkvloer. Wanneer iemand door ziekte of handicap niet meer in staat is bij zijn oude baas terug te keren, is de werkgever verplicht een re-integratiebureau in te schakelen die de medewerker helpt bij het zoeken naar een nieuwe, passende baan.

Heeft u vragen over re-integratie tweede spoor? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 085 - 40 195 40.

Ontvang gratis 3 offertes

 

Stel een vraag over dit onderwerp

Meer artikelen binnen 'Re-integratie'

Bekijk artikelen op categorie