Langdurig zieke werknemer

Door Tom Spitters op 25 juni 2013  

Als werkgever streeft u een zo hoog mogelijke productiviteit na. Er zijn natuurlijk dingen die roet in het eten kunnen gooien, van arbeidsconflicten tot langdurig zieke werknemers. In dit artikel focussen we ons op dat laatste. Want wat zijn de procedures en wetgevingen omtrent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers? Dient u hen door te betalen en zo ja, hoeveel? En wat als ze nou voorgoed ‘uitgeschakeld’ zijn? Wat zijn uw verantwoordelijkheden?

Vergelijk hier 3 gratis offertes

Arbeidsongeschikt: 70% loon doorbetalen
Volgens de wet dient u een zieke of arbeidsongeschikte werknemer minstens 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. Deze betalingen gaan maximaal 104 weken door, wat natuurlijk een flinke deuk in uw budget kan slaan. Hoe vervelend de situatie ook is waarin de werknemer zich bevindt en hoe zeer u ook met hem of haar meeleeft, een werknemer betalen zonder dat u hier werk voor terug krijgt is geen pretje.

Indien van toepassing en indien dit wordt erkend, kunt u de aansprakelijkheid voor de arbeidsongeschiktheid verhalen op een schuldige partij. Deze dient dan ook uw loonkosten voor de langdurig zieke werknemer te vergoeden.

Uw medewerker weer aan het werk krijgen
Het is natuurlijk zowel in uw eigen belang als in het belang van uw werknemer dat deze weer aan het werk kan. Wanneer de arbodienst of de bedrijfsarts uw medewerker geheel of gedeeltelijk geschikt acht om te werken, dient u uw best te doen om hem of haar weer aan de slag te zetten. Het kan zijn dat de langdurig zieke werknemer na de ziekte of het ongeval beperkte capaciteiten heeft. Waar nodig maakt u aanpassingen aan de werkplek.

Ziet u echter geen mogelijkheid om uw werknemer te laten herintegreren, dan zult u met de hulp van een re-integratiebureau op zoek moeten gaan naar alternatief werk voor uw werknemer. Deze vorm van re-integratie wordt ook wel re-integratie 2e spoor genoemd. Wanneer uw medewerker wel weer gewoon bij u kan instromen, heet dat re-integratie 1e spoor.

Let op: ook bij re-integratie 1e spoor is de hulp van een bureau gewenst. Zo’n bureau biedt uw werknemer steun en coaching. Waar nodig wordt hem of haar ook training aangeboden. Bij een re-integratie 2e spoor strekt die hulp veel verder en kan er ook een evaluatie van talenten en interesses bij komen, een beroepskeuzetest, sollicitatietraining en de eigenlijke jobhunting.

Re-integratie goedkoper dan loon doorbetalen
U bent verplicht om re-integratie te betalen, maar dat is geen ramp. Een re-integratietraject hoeft maar enkele weken tot maanden te duren, waarna een (gedeeltelijk) arbeidsgeschikte werknemer aan het werk kan, hetzij bij u, hetzij bij een nieuwe werkgever. Dankzij de jarenlange ervaring van de re-integratieconsultants en het netwerk dat zij hebben opgebouwd, heeft uw langdurig zieke werknemer met hun hulp de grootste kans op een terugkeer op de arbeidsmarkt.

Vraag offertes aan van re-integratiebureaus
Werksite maakt het u makkelijk om re-integratiebureaus te vergelijken. Vul uw gegevens in en wij sturen deze door naar meerdere bedrijven, die u vervolgens een prijsraming sturen van hun re-integratietraject. Binnen enkele dagen weet u welk bureau de meeste kans van slagen in uw tak van industrie geeft, zodat de loondoorbetaling u zo weinig mogelijk hoeft te kosten.

Ontvang gratis 3 offertes

Meer artikelen binnen 'Re-integratie'

Bekijk artikelen op categorie