Reintegratie spoor 1 en outplacement spoor 2

Door Tom Spitters op 14 juni 2011  

Reïntegratie Spoor 1
Na langdurig ziekteverzuim weer (langzaam) terugkeren in het arbeidsproces bij de eigen werkgever wordt ook wel ´reïntegratie Spoor 1´ genoemd. Vaak wordt de werknemer bij reïntegratie Spoor 1 intensief begeleid door een extern reïntegratiecoach of een loopbaanadviseur.
Bij het reïntegratie Spoor 1 is het belangrijk om werkgebonden problemen te achterhalen.
Werkplekonderzoek en afweging van het takenpakket zijn daar onderdeel van. In reïntegratie Spoor 1 zal de werknemer gefaseerd terugkeren naar de werkplek, waarbij intensieve coaching van belang is. Werksite geeft onafhankelijk en gratis advies t.a.v. outplacement. Bel 085 - 40 195 40.

Offerte aanvragen

Outplacement Spoor 2
Het kan voorkomen dat een werknemer na langdurig ziekteverzuim niet meer in staat is terug te keren bij zijn werkgever. Ook kan het voorkomen dat een werkgever geen passend werk meer kan aanbieden vanwege reorganisatie, overtalligheid of een arbeidsconflict met een medewerker. In dat geval wordt met behulp van ´outplacement Spoor 2´ een outplacementtraject in werking gezet. De doelstelling van outplacement Spoor 2 is, om een passende functie bij een andere werkgever te zoeken.
Veelal richt outplacement Spoor 2 zich op het intensief begeleiden van de werknemer op zoek naar een nieuwe werkomgeving. Bij- of omscholing, sollicitatietraining, netwerkcontacten en het voeren van intakegesprekken, vormen onderdelen van outplacement Spoor 2. Daarnaast richt outplacement Spoor 2 zich ook op de rapportage van de beroepsmogelijkheden van de medewerker.

Jobhunting
Een belangrijk onderdeel van outplacement Spoor 2 is de zogenaamde jobhunting. Hierbij wordt intensief met de medewerker gezocht naar vacatures in diverse media en wordt hij intensief begeleid in het sollicitatieproces. Vanuit outplacement Spoor 2 worden mogelijk toekomstige werkgevers benaderd, wat veelal resulteert in een nieuwe passende baan voor de (ontslagen) werknemer.

Wet poortwachter
Sinds de Wet poortwachter (2002) is een werkgever volledig verantwoordelijk voor de reïntegratie van zieke werknemers en is de werknemer verplicht hieraan mee te werken. Wanneer dat niet gebeurt, volgen er voor beide partijen financiële sancties. Zodoende is zowel reïntegratie Spoor 1 als outplacement Spoor 2 van belang om beide partijen weer tot elkaar te laten komen.

Kijk hier voor het vergelijken van re-integratiebureaus. 

Stel een vraag over dit onderwerp

Meer artikelen binnen 'Outplacement'

Bekijk artikelen op categorie