Van offerte naar opdracht voor ZZP-ers

Door Tom Spitters op 24 februari 2012  

De offerte en opdracht van ZZP-ers, dus de freelance offerte en opdracht, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier op Werksite geven we je een handige checklist.

ZZP en KvK en de belastingdienst
Als zelfstandige en freelancer heb je een inschrijving bij de KvK nodig en een BTW nummer van de belastingdienst om als ZZP-er aan de slag te kunnen. Voor opdrachten die omvangrijk zijn of langere tijd in beslag nemen, is de VAR nodig, de verklaring arbeidsrelatie. Dit is een bewijs van de belastingdienst dat je als geheel zelfstandig ondernemer actief bent.

De algemene voorwaarden van de ZZP-er
Iedere onderneming hanteert algemene voorwaarden. Hierin zijn zaken vastgelegd over de wijze waarop een opdracht tot stand komt of verbroken kan worden, welke condities voor betaling zijn vastgelegd en hoe omgegaan wordt met aansprakelijkheid. Wees verstandig en zorg voor correcte voorwaarden.

Offerte freelanceopdracht plaatsen

ZZP of freelance offerte
In een offerte is vastgelegd welk product of dienst wordt geleverd, wanneer en hoe geleverd wordt en wanneer betaling moet plaatsvinden. Laat in de offerte zien dat je goed naar de opdrachtgever hebt geluisterd en dat je levert waarom gevraagd wordt. In je offerte staan je bedrijfsgegevens vermeld met KvK nummer en een kopie van je algemene voorwaarden sluit je bij. Indien nodig ook een kopie van de VAR.

ZZP of freelance opdracht
Zodra de offerte akkoord is, kun je tot de opdracht komen. Dat kan bijvoorbeeld door de offerte samen met de klant te ondertekenen, zodat het een opdrachtbevestiging wordt. Je kunt er ook voor kiezen de opdracht nog eens apart te bevestigen en de werkzaamheden precies te omschrijven. Zorg altijd voor een handtekening van de klant en bewaar de correspondentie, ook afschriften van e-mails. Zo voorkom je problemen.

ZZP of freelance factuur
Vanaf het moment dat je met de werkzaamheden begint, kun je gaan factureren. Wanneer en hoe, hangt af van je afspraken met de opdrachtgever. Op de factuur staan je bedrijfsgegevens, met KvK nummer en BTW nummer. Bij factureren naar het buitenland moet je ook het BTW nummer van de opdrachtgever in je factuur vermelden. Zorg dat je verwijst naar de getekende opdracht en geef een referentie, bijvoorbeeld je contactpersoon, zodat je factuur begrepen wordt. Zet voor de zekerheid ook de betalingstermijn er duidelijk op.

 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Freelance'

Bekijk artikelen op categorie