Eigen baas! Werken als freelancer / ZZP-er

Door Tom Spitters op 13 maart 2012  

Wanneer men werkt als ZZP-er / freelancer, is men zelfstandig ondernemer die voor meerdere opdrachtgevers werkt op basis van eigen rekening en risico. Werken als ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel) wordt steeds populairder. Logisch, want doorgaans heeft een ZZP-er / freelancer een hoge mate van vrijheid en een goed inkomen.

Verplichtingen
ZZP-er / freelancer word je niet zomaar. Er zijn een aantal verplichtingen waaraan een ZZP-er / freelancer moet voldoen. Allereerst moet men zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Daarna dient de ZZP-er / freelancer een BTW-nummer aan te vragen bij de Belastingdienst. Een ZZP-er / freelancer moet voor zijn eigen verzekeringen zorgen, daar hij bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid geen recht heeft op een uitkering. Ook dient de ZZP-er / freelancer een correctie administratie te voeren.

Criteria
Een ZZP-er / freelancer heeft bovendien met een aantal criteria te maken. Zo moeten er minimaal drie opdrachtgevers per jaar zijn, mag de ZZP-er / freelancer geen gezagsverhouding met de opdrachtgever aangaan en moet er minimaal 1225 uur per jaar aan de onderneming worden besteed.

Nadelen
Helaas kleven er ook nadelen aan het werken als ZZP-er / freelancer. De ZZP-er / freelancer dient zelf inkomstenbelasting en premieheffing aan de Belastingdienst af te dragen. Wanneer de ZZP-er / freelancer zelf personeel inhuurt, moet er ook loonadministratie worden bijgehouden.
Daarnaast is het vaak moeilijk voor een ZZP-er / freelance om continuïteit in de opdrachtenstroom te hebben. In een periode van minder opdrachten, is er ook sprake van minder inkomsten.

VAR
Veel opdrachtgevers ontvangen graag een Verklaring Arbeids Relatie (VAR) van de ZZP-er / freelancer die voor hen werkt. Een opdrachtgever sluit zo uit dat de ZZP-er / freelancer in loondienst is. Zodoende hoeft hij geen loonbelasting en premies af te dragen voor de ZZP-er / freelancer. De meest gangbare VAR voor de ZZP-er / freelancer zijn de VAR-wuo (winst uit onderneming) of de VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden).

In de toekomst zullen steeds meer mensen gaan werken als ZZP-er / freelancer. Werkgevers hebben zo minder verplichtingen naar hun uitvoerenden en de uitvoerende is vrij in zijn doen en laten.

 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Freelance'

Bekijk artikelen op categorie